Εκπαιδευτικοί

Το σχολικό έτος 2021-2022 στο σχολείο μας υπηρετούν οι  κάτωθι εκπαιδευτικοί:

Κάτσενος Θεόδωρος ΠΕ02 Διευθυντής

Κατσώτη Ειρήνη ΠΕ02

Ζιάκα Βασιλική ΠΕ02

Βράνος Χρήστος ΠΕ03

Κόλλιος Χρήστος ΠΕ86

Ράπτη Σοφία ΠΕ80

Καμηλιώτου Χαρίκλεια ΠΕ04.04

Ζιάκα Βαγιούλα ΠΕ04.01

Φελέκης Θεόδωρος ΠΕ04.02

Μπόκια Ειρήνη ΠΕ06

Αυδίκος Πέτρος ΠΕ01

Γεωργοπέτρης Δημήτριος ΠΕ11