Ανακοινώσεις

ΘΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τα Φ2.1/3918/19-06-2024 και Φ2.1/3713/07-06-2024
έγγραφα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, το σχολείο θα
είναι ανοικτό κατά τους θερινούς μήνες για την εξυπηρέτηση του κοινού στις
παρακάτω ημερομηνίες:

image