Ανακοινώσεις

Πραγματοποίηση του eTwinning Προγράμματος «Cultural Alchemy: Exploring the Chemistry of Heritage» για τη Σχολική Χρονιά 2023-2024

Με χαρά ανακοινώνουμε ότι η νέα σχολική χρονιά φέρνει μια σημαντική ευκαιρία για τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Ξεκινάει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning «Cultural Alchemy: Exploring the Chemistry of Heritage», με τη συνεργασία σχολείων από την Ελλάδα και την Ρουμανία.

Το eTwinning είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τα σχολεία στην Ευρώπη να αναπτύξουν συνεργασίες κάνοντας χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ενώ τους παρέχει την κατάλληλη υποδομή (διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες, γενικότερη υποστήριξη).

Μέσω αυτού του προγράμματος, οι μαθητές μας έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με άλλους μαθητές από διάφορες χώρες, να μοιραστούν ιδέες και να αναπτύξουν τον πολιτισμό τους. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί μας έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να  μοιραστούν παιδαγωγικές πρακτικές με συναδέλφους από διάφορες χώρες, προσφέροντας έτσι μια πλούσια προοπτική για την εκπαίδευση μας.