ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Εισαγωγή και χρήση στο openboard

Υλικό για τη χρήση του εργαλείου ηλεκτρονικού πίνακα Openboard και ειδικά θέματα webex(από την εισήγηση του κ. Κίστη Δημήτριου στις 16-05-2022)

Εισαγωγή και χρήση στο openboard (4 Βίντεο)

OpenBoard Tutorial Part1/3

https://www.youtube.com/watch?v=BrFnYKh89MA

OpenBoard Tutorial Part2/3

https://www.youtube.com/watch?v=izxRdB-Dpg0

OpenBoard Tutorial Part3/3

https://www.youtube.com/watch?v=jHX-SGXb17A

Διδασκαλία Γεωμετρίας με χρήση Openboard

https://www.youtube.com/watch?v=Ns4S9rX2Hpw

Ειδικές λειτουργίες της πλατφόρμας webex(1 αρχείο pdf)

Οδηγός χρήσης της πλατφόρμας webex